top of page
Search

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αναρτήσεις του αυτοκινήτου


Ο σχεδιασµός µιας ανάρτησης αυτοκινήτου υπαγορεύεται από διάφορους παράγοντες όπως το µέγεθος ή η κατηγορία του οχήµατος, µε καθορισµό ειδικότερα του διαθέσιµου χώρου για την εγκατάσταση της ανάρτησης, την κατηγοριοποίηση του στην αγορά και την προτίµηση σχεδιασµού του κατασκευαστή, (για παράδειγµα, η µετάδοση ισχύος στους µπροστινούς τροχούς, τους πίσω τροχούς ή τους τέσσερις τροχούς.


Υπάρχουν διάφοροι τύποι συστηµάτων ανάρτησης. Διαφέρουν ανάλογα µε το αν βρίσκονται στους εµπρόσθιους ή οπίσθιους κινητήριους άξονες του οχήµατος. Όλα αυτά τα συστήµατα µπορούν να χωριστούν σε δύο οµάδες: αναρτήσεις άκαµπτου άξονα και αναρτήσεις ανεξάρτητου άξονα.

Γενικά, ο εµπρόσθιος άξονας είναι εφοδιασµένος µε ανεξάρτητες αναρτήσεις ενώ ο τύπος άκαµπτου άξονα χρησιµοποιείται στους οπίσθιους τροχούς.


Οι κύριοι τύποι αναρτήσεων αυτοκινήτων Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουμε μια καταγραφή των πλέον χρησιμοποιούμενων αρχιτεκτονικών ανάρτησης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συστημάτων ανάρτησης. Διαφέρουν ανάλογα με το αν βρίσκονται στους εμπρόσθιους ή οπίσθιους κινητήριους άξονες του οχήματος. Όλα αυτά τα συστήματα μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες: αναρτήσεις άκαμπτου άξονα και αναρτήσεις ανεξάρτητου άξονα. Γενικά, ο εμπρόσθιος άξονας είναι εφοδιασμένος με ανεξάρτητες αναρτήσεις ενώ ο τύπος άκαμπτου άξονα χρησιμοποιείται στους οπίσθιους τροχούς.


Αναρτήσεις τύπου MacPherson Το σύστηµα εφευρέθηκε το 1940 και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στο µοντέλο Ford Consul. Εξοπλίζει τα συστήµατα εµπρόσθιας και οπίσθιας µετάδοσης κίνησης. Πρόκειται για µια ανεξάρτητη ανάρτηση, αποτελούµενη από έναν µόνο βραχίονα ανάρτησης (ελατήριο και αποσβεστήρα), µια αντιστρεπτική ράβδο (anti-roll bar) και έναν κάτω βραχίονα.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου ανάρτησης είναι το ενιαίο εξάρτηµα, το οποίο περιλαµβάνει τους µηχανισµούς τριών λειτουργιών και έχει την µορφή κολώνας (στύλου-strut).

Οι 3 λειτουργίες που επιτελεί είναι Σύνδεση του αµαξώµατος, σε δύο σηµεία, άνω και κάτω. Στήριξη και περιστροφή των τροχών διεύθυνσης προκειµένου να στραφεί το όχηµα. Απόσβεση κραδασµών κατά την διάρκεια της κίνησης του οχήµατος.

Η σύνδεση µεταξύ αναρτηµένων και µη αναρτηµένων µαζών πραγµατοποιείται από έναν σφαιρικό σύνδεσµο στην πλευρά του τροχού και έναν πλευρικό άξονα του πλαισίου (για να επιτρέπονται διαφορετικές ρυθµίσεις ανάρτησης). Το σύστηµα ελατηρίου- αποσβεστήρα (επίσης γνωστό ως αντηρίδα – strut) συνδέεται µε άρθρωση µε ράβδο σύνδεσης µε το πλαίσιο. Αυτή ή αντηρίδα – strut λειτουργεί επίσης ως άξονας περιστροφής του συστήµατος διεύθυνσης µέσω σφαιρικού συνδέσµου.

Ο αποσβεστήρας εκτελεί στη συνέχεια δύο αποστολές: απόσβεση των σχετικών κινήσεων µεταξύ του τροχού και του πλαισίου και συµµετοχή στην κινηµατική του επιπέδου κίνησης του τροχού µέσω της αντιστρεπτικής ράβδου και του κάτω βραχίονα.

Η ράβδος αποσβεστήρα είναι µεγαλύτερη σε διάµετρο (25mm) από τον αποσβεστήρα (14mm) που χρησιµοποιείται σε άλλους τύπους αναρτήσεων.


Ανάρτηση ψευδο-MacPherson µε ανεξάρτητο άξονα περιστροφής Ένα ψευδο-MacPherson µε έναν ανεξάρτητο άξονα περιστροφής έχει το πλεονέκτηµα της αποσύνδεσης των ρυθµίσεων γωνίας camber και της θέσης άξονα περιστροφής. Αυτός ο τύπος ανάρτησης χρησιµοποιείται κυρίως σε αγωνιστικά οχήµατα. Το µειονέκτηµα είναι το υψηλότερο κόστος από ένα τυπικό ψευδο-MacPherson.

Με ένα προσαρµοστικό σύστηµα ανάρτησης, η ανάρτηση αέρα εξασφαλίζει ένα σταθερό επίπεδο και στους δύο άξονες, ανεξάρτητα από το φορτίο. Τέσσερις αισθητήρες ύψους εξασφαλίζουν συνεχή αναγνώριση της απόστασης µεταξύ των αξόνων και του πλαισίου.

Εάν η µονάδα ελέγχου σηµειώνει µια αλλαγή στην καθορισµένη απόσταση, ενεργοποιεί έναν συµπιεστή που εξισορροπεί την πίεση στα εξαρτήµατα του ελατηρίου χρησιµοποιώντας ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες. Μέσα σε λίγα κλάσµατα του δευτερολέπτου, βρίσκεται η καθορισµένη απόσταση.

Με την αποτροπή της κλίσης του οπίσθιου µέρους του οχήµατος κάτω από το βάρος ενός φορτίου, η προσαρµοστική ανάρτηση αυξάνει την ασφάλεια και την άνεση. Οι ευαίσθητες στην ταχύτητα ρυθµίσεις επιπέδου συµβάλλουν επίσης στην εξοικονόµηση καυσίµων βελτιώνοντας παράλληλα το χειρισµό και την απόδοση. Η σταθερότητα στις στροφές βελτιώνεται επίσης µε το κλείδωµα διαφορικού στα ελατήρια άξονα.


Ενεργητική Ανάρτηση Χρησιµοποιείται κυρίως σε οχήµατα υψηλών προδιαγραφών (Audi Q7, Mercedes Airmatic) και παλαιότερα από την Citroën, µια ενεργητική ανάρτηση επιτρέπει τη ρύθµιση των χαρακτηριστικών της ανάρτησης παρέχοντας ενέργεια πίεσης µέσω αντλίας λαδιού ή αεροσυµπιεστή.

Αυτή η παροχή ενέργειας πίεσης καθιστά δυνατή, για παράδειγµα, τη διατήρηση του πλαισίου οριζόντια, ανεξάρτητα από τη φόρτωση του οχήµατος ή τη φάση επιτάχυνσης, πέδησης ή στροφής του και τη ρύθµιση του ύψους του οχήµατος. Είναι εποµένως, µια προσαρµοστική ανάρτηση µε ευρείες δυνατότητες.

Η τελευταία εξέλιξη σε αυτόν τον τύπο ανάρτησης είναι η πρόβλεψη των ανωµαλιών στον δρόµο και η προσαρµογή των χαρακτηριστικών της ανάρτησης σε αυτές, όπως και στο Magic Body Control της Mercedes.

Ο γερµανός κατασκευαστής έχει συνδέσει την ανάρτηση µε µια κάµερα που διαβάζει το προφίλ του δρόµου. Μέχρι ταχύτητα 80 µίλια/ώρα, το όχηµα είναι σε θέση να προβλέψει τις στροφές του δρόµου για να προσαρµόσει ανάλογα τις ιδιότητες της ανάρτησης αέρα (Airmatic air suspension).


Ανάρτηση πολλαπλών συνδέσµων

Η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσµων αποτελείται γενικά από πέντε βραχίονες για να εµποδίζει ανεξάρτητα κάθε βαθµό ελευθερίας του τροχού. Μόνο η κατακόρυφη µετατόπιση ελέγχεται από τον αποσβεστήρα. Η ανάπτυξη αυτής της ανάρτησης είναι σχετικά περίπλοκη: οι µη αναρτηµένες µάζες είναι σχετικά µεγάλες και ο όγκος είναι αρκετά µεγάλος.

Πράγµατι, οι αναρτήσεις πολλαπλών συνδέσµων χρησιµοποιούνται γενικά µόνο τόσο εµπρός όσο και πίσω σε sedans. Μόνο µερικά µοντέλα συµπαγών αυτοκινήτων έχουν ανάρτηση πολλαπλών συνδέσµων και µόνο στο πίσω µέρος (Volkswagen Golf µε περισσότερα από 120 ίππους, Ford Focus).


Ανάρτηση διπλού ψαλιδιού Xρησιµοποιείται συνήθως σε αυτοκίνητα αγώνων, σε supercars (Lamborghini Aventador, McLaren 650S) ή σε οχήµατα εκτός δρόµου (Range Rover, Toyota Land Cruiser). Αποτελείται από ένα Άνω Ψαλίδι και ένα Κάτω Ψαλίδι (µε δύο σηµεία προσάρτησης στην πλευρά του πλαισίου και ένα σηµείο προσάρτησης από την πλευρά της πλήµνης) για την καθοδήγηση του τροχού.


Με την ανάρτηση διπλού ψαλιδιού, ο άξονας περιστροφής του τροχού στηρίζεται σε δύο τριγωνικούς βραχίονες και µία ράβδο ζεύξης. Η κατακόρυφη σταθερότητα εξασφαλίζεται από τη δοκό που στηρίζεται στο κάτω τρίγωνο. Το πλεονέκτηµα αυτού του τύπου ανάρτησης είναι το χαµηλό ύψος και το ευρύ πλάτος φόρτωσης, τα οποία επιτρέπουν την υιοθέτηση αναρτήσεων που ευνοούν την «σπορ» συµπεριφορά.


Αυτή η κατασκευή έχει ευεργετική επίδραση στην κίνηση και των τεσσάρων τροχών (4κίνηση), την µετάδοση σηµαντικών κινητήριων δυνάµεων και την οδική πρόσφυση. Η ανάρτηση διπλών τριγώνων είναι πολύ συµπαγής, και µε κατάλληλη ράβδο ζεύξης, αποφεύγει τις υπερβολικές πλευρικές µεταφορές φορτίων. Οι παραλλαγές περιλαµβάνουν την εξαιρετικά συµπαγή διαµήκη ανάρτηση διπλού ψαλιδιού και την πίσω ανάρτηση τραπεζοειδούς βραχίονα.


Ο σχεδιασµός διπλών τριγώνων παρέχει υψηλή άνεση οδήγησης, τη δυναµική και τον χειρισµό στροφών του οχήµατος. Ωστόσο, το κόστος κατασκευής του είναι υψηλό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι γενικά σταθερός εξοπλισµός µόνο σε κορυφαία µοντέλα όπως η Mercedes E-Class και η S, Η BMW Σειρά 5 και 7 και η Audi A4.


Στη NM CarService γνωρίζουμε την αγάπη σας για τον τετράτροχο φίλο σας και φροντίζουμε για αυτόν. Τηλεφωνήστε σήμερα κιόλας στο 210 8044295 για να κλείσετε ένα ραντεβού για ένα πλήρη δωρεάν έλεγχο της κατάστασης του αυτοκίνητου σας ή χρησιμοποιήστε την επιλογή για online ραντεβού μέσα από την ιστοσελίδα μας. . Επωφεληθείτε από τις μοναδικές προσφορές μας και εξασφαλίστε υγεία και μακροζωία στο όχημά σας.166 views0 comments

Comments


bottom of page