Δωρεάν Διαγνωστικός Έλεγχος

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα απαιτούν και σύγχρονες διαγνωστικές εφαρμογές για την εκτέλεση των απαραίτητων ελέγχων. Στη NMCarService πραγματοποιούμε ελέγχους μέσω γνήσιων OBD (On Board Diagnostics) εφαρμογών , όπου εντοπίζουμε τυχόν 

βλάβες και κάνουμε διάγνωση προβλημάτων για τις ενδεικτικές λυχνίες που έχουν ενεργοποιηθεί στο όχημά σας.

Με πλήρη αυτοματοποιημένο τρόπο ¨μιλάμε¨ με το αυτοκίνητό σας και γνωρίζουμε άμεσα γρήγορα και αποτελεσματικά την πλήρη κατάστασή του κάθε φορά. Έτσι εντοπίζουμε βλάβες, φθορές και όλα τα σημεία που απαιτούν την επέμβασή μας.